CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hỏi đáp

Cách tính cri?

Chỉ số hoàn màu (Color Rendering Index – CRI) được tính dựa trên khả năng phản xạ màu sắc của đèn so với nguồn ánh sáng chuẩn có cùng nhiệt độ màu (Color Temperature). CRI được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100, với giá trị càng gần 100 thì khả năng phản xạ màu sắc của đèn càng tốt. Công thức tính CRI như sau: CRI = (Ra + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + R7 + R8 + R9 + R10 + R11 + R12 + R13 + R14 + R15) / 15 trong đó:

  • Ra là chỉ số hoàn màu trung bình của tất cả các màu sắc.
  • R1 đến R15 là chỉ số hoàn màu của từng màu sắc cụ thể (màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vv.) được so sánh với nguồn ánh sáng chuẩn.

Các giá trị R1 đến R15 tương ứng với các màu sắc cụ thể có thể được tính bằng cách so sánh ánh sáng phát ra từ đèn LED với ánh sáng phát ra từ nguồn ánh sáng chuẩn tương ứng. Kết quả của mỗi màu sắc được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100, với 100 là giá trị tốt nhất. Tổng hợp các giá trị R1 đến R15 và Ra sẽ cho ra giá trị CRI của đèn LED.