H House – TP Đồng Hới

H House – TP Đồng Hới

  • Địa Điểm: TP Đồng Hới, Quảng Bình
  • Thời gian hoàn thiện: 2022
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: LHSA
  • Diện Tích: 103m2

Liên hệ với chúng tôi