Mr Thắng – Diễn Châu

Mr Thắng – Diễn Châu

  • Địa Điểm: Diễn Châu – Nghệ An
  • Thời gian hoàn thiện: 2022
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: KTS Trần Xuân Thắng
  • Diện tích: 350m2

Liên hệ với chúng tôi