Koi Coffee – TP Hà Tĩnh

Koi Coffee – TP Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2020
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: LHSA
  • Ảnh: Koi Coffee
  • Diện tích: 1000m2

Liên hệ với chúng tôi