IDA Lighting Office – Hà Tĩnh

IDA Lighting Office – Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2020
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: IDA Lighting
  • Đơn vị thi công: IDA Lighting
  • Diện Tích: 50m2

Liên hệ với chúng tôi