Mr Quang – TP Hà Tĩnh

Mr Quang – TP Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2022
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: Lê Nam
  • Đơn vị thi công: Lê Nam
  • Diện Tích: 300m2

Liên hệ với chúng tôi