Mrs Nguyên – TP Hà Tĩnh

Mrs Nguyên – TP Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2020
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: BIZ Architext
  • Đơn vị thi công: BIZ Architext
  • Diện Tích: 280m2

Liên hệ với chúng tôi