S House – TP Hà Tĩnh

S House – TP Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2022
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: Kiến trúc nội thất La Villa
  • Đơn vị thi công: Kiến trúc nội thất La Villa
  • Diện tích: 350m2

Liên hệ với chúng tôi