T house – TP Vinh

T house – TP Vinh

  • Địa Điểm: TP Vinh – Nghệ An
  • Thời gian hoàn thiện: 12 Tháng Tư, 2023
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: #IDALighting
  • Đơn vị thiết kế: #IDALighting
  • Đơn vị thi công: #IDALighting

Liên hệ với chúng tôi