VinHome New Center – TP Hà Tĩnh

VinHome New Center – TP Hà Tĩnh

  • Địa Điểm: TP Hà Tĩnh
  • Thời gian hoàn thiện: 2022
  • Thiết kế & thiết bị chiếu sáng: IDA Lighting
  • Đơn vị thiết kế: Nội thất tiên phong
  • Đơn vị thi công: Nội thất tiên phong
  • Diện Tích: 46,8m2

Liên hệ với chúng tôi